Hotel Reviews

I review hotels for The Telegraph UK.  Please click below for individual reviews.

Sandhotel, Reykjavik

Meghauli Serai, Chitwan, Nepal

Orange County, Hampi


Jaipur
 1. Oberoi Rajvilas, Jaipur
 2. Taj Jai Mahal Palace
 3. Tree of Life, Jaipur
 4. ITC Rajputana, Jaipur
 5. Samode Palace
 6. Shahpura House
 7. Alsisar Haveli, Jaipur
 8. 28 Kothi
 9. Narain Niwas Palace, Jaipur

Bangalore
 1. Taj West End, Bangalore
 2. ITC Gardenia, Bangalore
 3. Ritz Carlton, Bangalore
 4. Shangri-la, Bangalore
 5. JW Marriott, Bangalore
 6. The Hilton Embassy Golflinks, Bangalore
 7. Marriott Whitefield, Bangalore
 8. Taj Yeshwantpur, Bangalore

Chennai
 1. Taj Coramandel, Chennai
 2. The Park, Chennai
 3. ITC Grand Chola, Chennai
Mumbai
 1. The Trident BKC Mumbai